Archive for октомври, 2018

Един от онези дни

Днес е един от онези дни, които си плачат да започна с водка от 7 сутринта. Поглеждам си часовника и установявам, че вече съм изпуснала този час, затова започвам в 8:30 часа…
Така или иначе не са много лекарствата, които да действат по-бързо от водката.